1 czerwca 2019 roku rozpoczyna się rekrutacja na studia psychologii w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. Są to studia pięcioletnie przygotowujące do wykonywania zawodu psychologa. Kierunek ten będzie prowadzony jako studia o profilu praktycznym, co oznacza więcej godzin zajęć praktycznych i lepsze praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie psychologa. Absolwenci uzyskają tytuł magistra psychologii.

 

Organizacja studiów

Zajęcia odbywać się będą w systemie dziennym (stacjonarnym) i zaocznym (niestacjonarnym).

 

Zakres

Program studiów obejmuje szereg przedmiotów kształcenia ogólnego oraz kierunkowego w tym między innymi: pomoc psychologiczną, diagnozę psychologiczna, psychologię wychowawczą, psychopatologię, psychologię zachowań konsumenckich. Począwszy od czwartego roku studiów student będzie mógł wybrać dwa spośród interesujących go modułów specjalistycznych:

1) psychologia kliniczna

2) psychologia uzależnień i zdrowia

3) psychologia edukacji i wychowania

4) psychologia organizacji i biznesu

 

Czas trwania

Studia magisterskie jednolite, pięcioletnie.

 

Uprawnienia

Absolwent pięcioletnich jednolitych studiów uzyskuje tytuł magistra kierunku psychologia i jest przygotowany do pracy w zawodzie psychologa w różnych instytucjach, placówkach, ośrodkach (np. w resorcie pracy, pomocy społecznej, sprawiedliwości, obrony, służby zdrowia i innych). Zainteresowani studenci będą mogli w czasie studiów uzyskać dodatkowo przygotowanie pedagogiczne – do pracy na stanowisku nauczyciela-psychologa. Absolwenci pięcioletnich jednolitych studiów psychologii będą przygotowani do podjęcia studiów podyplomowych, doktoranckich a także do dalszego specjalistycznego doskonalenia zawodowego np. do podjęcia szkolenia z zakresu psychoterapii lub szkoleń specjalizacyjnych.

 

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do rekrutacji już od 3 czerwca  2019.

 

Centrum rekrutacji:

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

Ul. Lotnicza 2

82-300 Elbląg

 tel. 55 239 38 10 lub 055 239 39 55