Studia pedagogiczne tej specjalności mają na celu dostarczenie studentowi pogłębionej wiedzy na temat małżeństwa i rodziny z perspektywy nauk pedagogicznych, psychologicznych i społeczno-prawnych. Wiedza i nabyte umiejętności przygotowują absolwenta do podejmowania różnych działań na rzecz małżeństwa i rodzin w zakresie pracy socjalnej ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa rodzinnego, usług opiekuńczych, działań profilaktycznych, wychowawczych, edukacyjnych.  Przedmioty specjalistyczne           to między innymi: systemowa teoria rodziny, poradnictwo rodzinne, rodziny dysfunkcjonalne, warsztat umiejętności wychowawczych, profilaktyka społeczna, dysharmonia rozwoju dziecka - diagnoza, profilaktyka, terapia rozwiązywanie konfliktów.
 
Po ukończeniu studiów absolwent będzie mógł być zatrudniony w: placówkach oświatowo-wychowawczych, rodzinnych poradniach specjalistycznych, placówkach opiekuńczo-rehabilitacyjnych, agendach służb socjalnych, placówkach pomocy społecznej, placówkach służby zdrowia i resocjalizacyjnych, agendach samorządowych.