Balneologia to dziedzina wiedzy medycznej wykorzystująca do leczenia, profilaktyki, rehabilitacji naturalne surowce lecznicze tj. wody mineralne, gazy lecznicze, peloidy i walory klimatyczne. Warto wspomnieć, że w XIX i początkach XX wieku balneologia była już jedną z głównych dziedzin w medycynie. Naturalnymi metodami balneologicznymi posługiwali się przede wszystkim lekarze. Należy pamiętać, że balneologia jest ściśle związana z medycyną fizykalną – metody lecznicze stosowane w obu działach mają podobne mechanizmy działania i zastosowania.

 

Obecnie naturalne metody lecznicze przeżywają renesans. Główną przyczyną tego zjawiska jest z jednej strony lepsze poznanie skutków ubocznych farmakologii, a z drugiej - postęp wiedzy balneologicznej. Owocuje to coraz efektywniejszymi metodami leczniczymi oraz rozszerzeniem zakresu chorób leczonych w uzdrowiskach. Zabiegi balneologiczne pobudzają mechanizmy adaptacyjne, uruchamiają rezerwy czynnościowe organizmu. Leczenie metodami balneologicznymi powoduje usprawnienie funkcjonowania równocześnie wielu układów fizjologicznych, czyli działanie na cały organizm. Nie ma leku, który wykazywałby taką cechę.

 

Celem leczenia uzdrowiskowego jest usprawnienie wielu funkcji całego organizmu, zmniejszenie dolegliwości chorobowych i poprawienie jakości życia chorych. Leczenie to ma charakter kompleksowy i holistyczny (dotyczy całego organizmu, sfery psychicznej i fizycznej łącznie).

 

W trakcie studiów studenci  zdobędą  wiedzę  z  zakresu  medycyny  fizykalnej, balneoterapii, leczenia uzdrowiskowego niezbędną  do wykonywania szerokiej gamy zabiegów z zakresu odnowy biologicznej oraz ich programowania.


PRZYDATNE INFORMACJE


WYBRANE AKTUALNOŚCI

PRZEGLĄDAJ WSZYSTKIE