Studia pomostowe na kierunku pielęgniarstwo kierowane są do osób już pracujących w zawodzie pielęgniarki bądź pielęgniarza, ale posiadających tylko wykształcenie średnie. Studia pomostowe stwarzają możliwość podniesienia kwalifikacji przez pielęgniarki i pielęgniarzy na każdym etapie realizacji praktyki zawodowej. Stanowią one propozycję uzupełnienia wykształcenia pielęgniarek/pielęgniarzy dyplomowanych i pozawalają uzyskać tytuł licencjata pielęgniarstwa.
 
Warunkiem podjęcia nauki na studiach pomostowych jest posiadania prawa wykonywania zawodu lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu.
Studia przeznaczone są dla absolwentów:
  • liceum medycznego - 2 semestry
  • 2,5 letniego lub 3 letniego medycznego studium zawodowego - 2 semestry
  • 2 letniego medycznego studium zawodowego - 3 semestry.
Studia trwają w zależności od typu ukończonej szkoły średniej od 2 do 3 semestrów.
 
Absolwenci otrzymają tytuł licencjata i dyplom pielęgniarski uznawany w krajach Unii Europejskiej. 
 
Zajęcia odbywają się w czasie zjazdów weekendowych.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w centrum rekrutacji:
ul. Lotnicza 2, Elbląg
tel. 55 239 38 10 lub 55 239 39 55
e-mail: rekrutacja@euh-e.edu.pl