WYDARZENIA

 •  
 • 15 marca 2019
  Zapraszamy na konferencję dotyczącą problemów wieku podeszłego
 • 4 kwietnia 2019
  Konferencja pt. Szanse i zagrożenia rozwoju społeczno-gospodarczego. Rola ekonomii społecznej w rozwoju społeczeństw.
 • 15 kwietnia 2019
  Konferencji nt. Postępowanie z raną przewlekłą
 • 10 maja 2019
  Konferencja nt. Bezpieczeństwo narodowe w epoce terroryzmu. Dwudziestolecie wstąpienia Polski do NATO