WYDARZENIA

  •  
  • 10 maja 2019
    Zapraszamy na konferencję nt. Bezpieczeństwo narodowe w epoce terroryzmu. Dwudziestolecie wstąpienia Polski do NATO