Psychologia sportu
Studia podyplomowe

Psychologia sportu

 • 00m 00s

Psychologia sportu 

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest poszerzenie oraz zdobycie przez słuchaczy wiedzy, umiejętności praktycz-nych oraz odpowiednich kompetencji do pracy psychologa w sporcie.

ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane są do osób, które ukończyły studia co najmniej I stopnia, zainteresowanych wspieraniem sportowców w rozwijaniu przez nich swojego potencjału oraz radzeniu sobie z przeciwnościami, a także do osób pragnących rozwijać wiedzę z zakresu psychologii sportu, zdobywać umiejętności i kwalifikacje do pracy psychologa w sporcie.

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego: technicznego, ekonomicznego lub humanistycznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra lub równorzędny np. lekarz)

PROGRAM STUDIÓW

Słuchacz w trakcie studiów wyposażony zostanie w wiedzę z zakresu:

 • psychologii ogólnej
 • podstaw psychologii sportu
 • psychologii sportu dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych
 • metod i technik treningu psychologicznego
 • wypalenia zawodowego w sporcie
 • komunikacji w sporcie
 • podstaw teorii treningu sportowego
 • budowy i prowadzenia zespołu sportowego
 • dietetyki i sposobu żywienia w sporcie.

 

Absolwent będzie przygotowany do pracy jako:

 • trener psychologiczny
 • specjalista w zakresie psychologii sportu
 • pracownik klubów sportowych
 • asystent trenera zespołu sportowego
 • doradca
 • team lider
 • facylitator.

 ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • studia trwają dwa semestry – 230 godzin ( zajęcia prowadzone on-line)
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele
 • poszczególne przedmioty kończą się zaliczeniem z oceną lub egzaminem
 • po zakończeniu zajęć słuchacz broni pracę dyplomową.

Informacje dodatkowe

studia podyplomowe

Podobne kursy

Yoga for Pregnants

Psychologia sportu

Studia podyplomowe

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

 • dummy55 239 38 02

 • dummy512 543 463

 • dummy rektorat@euh-e.edu.pl

© Copyright EUH-E 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.