Zarządzanie w ochronie środowiska

Zarządzanie w ochronie środowiska

 • 00:00:00

Zarządzanie w ochronie środowiska - zarządzanie przestrzenią.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest pozyskanie wyspecjalizowanej wiedzy z zakresu polskiego i unijnego prawa ochrony środowiska, jako jednego z istotniejszych obszarów zarządzania organizacją; nabycie wiedzy zakresu aspektów organizacyjnych, technicznych, ekonomicznych. Nabycie umiejętności takich jak zarządzanie i administrowanie w zakresie oddziaływania podmiotów gospodarczych, instytucji i innych organizacji na środowisko naturalne w ujęciu prawnym, administracyjnym, ekonomicznym i systemowym.

ADRESACI STUDIÓW

 • osoby zawodowo związane z ochroną środowiska
 • osoby rozpoczynające pracę zawodową, które swoją karierę zawodową postanowiły związać o ochroną środowiska
 • osoby łączące funkcje związane z pracą w służbie BHP i ochronie środowiska
 • osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu ochrony środowiska

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego: technicznego, ekonomicznego lub humanistycznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra lub równorzędny np. lekarz).

ZAKRES PROGRAMOWY

 • prawo polskie i unijne w zakresie ochrony środowiska, w tym ,,Nowe prawo wodne”
 • ocena stopnia zagrożenia planowanych lub przeprowadzanych inwestycji na stan przyrody
 • wpływ różnych form transportu na środowisko
 • katastrofy ekologiczne ich przyczyny i minimalizowanie

 

Absolwent będzie przygotowany do pracy w:

 • instytucjach administracji państwowej i samorządowej
 • organizacjach wspierających działania na rzecz ochrony środowiska i promujących działania proekologiczne
 • przedsiębiorstwach i spółkach odpowiedzialnych za stosowanie prawa ochrony środowiska

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • studia trwają dwa semestry – 235 godzin (zajęcia prowadzone on-line)
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele
 • poszczególne przedmioty kończą się zaliczeniem z oceną lub egzaminem
 • po zakończeniu zajęć słuchacz broni pracę dyplomową.

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

 • dummy55 239 38 02

 • dummy512 543 463

 • dummy rektorat@euh-e.edu.pl

© Copyright EUH-E 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.