Psychodietetyka

Psychodietetyka

 • 00:00:00

Psychodietetyka.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest wzbogacenie wiedzy psychologicznej i dietetycznej oraz zdobycie informacji, jak trwale i skutecznie wprowadzić zmiany żywieniowe i pomóc choremu z zaburzeniami odżywiania.

ADRESACI STUDIÓW

 • dietetycy
 • technolodzy żywienia
 • doradcy żywienia
 • psycholodzy i psychoterapeuci
 • pielęgniarki
 • pedagodzy
 • trenerzy personali
 • absolwenci AWF-u

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego: technicznego, ekonomicznego lub humanistycznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra lub równorzędny np. lekarz).

ZAKRES PROGRAMOWY

 • zdobycie umiejętności potrzebnych do pracy z osobami z zaburzeniami odżywiania i chorobami związanymi z niewłaściwym odżywianiem
 • zapoznanie się z czynnikami psychologicznymi pojawiającymi się w zaburzeniach odżywiania, takimi jak: zaburzone spostrzeganie siebie, motywacja do podjęcia walki z otyłością czy niedowagą, umiejętność postawiania sobie celu, problemy w sferze emocjonalnej czy wpływ relacji z bliskimi
 • poznanie metod, które mogą im przeciwdziałać i dają możliwość skutecznego oddziaływania na zmianę zachowań w zakresie żywienia oraz sposobów motywowania pacjentów
 • umiejętność pracy z pacjentami nad barierami natury psychologicznej, które stoją na drodze do osiągnięcia celu: satysfakcjonującej masy ciała lub zdrowego stylu życia

Absolwent będzie przygotowany do pracy jako doradca żywieniowy wykorzystujący wiedzę psychologiczną w swojej praktyce zawodowej.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • studia trwają dwa semestry – 235 godzin (zajęcia prowadzone on-line)
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele
 • poszczególne przedmioty kończą się zaliczeniem z oceną lub egzaminem
 • po zakończeniu zajęć słuchacz broni pracę dyplomową.

Podobne kursy

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

 • dummy55 239 38 02

 • dummy512 543 463

 • dummy rektorat@euh-e.edu.pl

© Copyright EUH-E 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.