Studia pomostowe pielęgniarstwo

studia I stopnia

Image

Studia pomostowe pielęgniarstwo

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu oferuje w roku akademickim 2021/2022 studia pomostowe na kierunku: pielęgniarstwo I stopnia.

Informacje ogólne:

Rodzaj studiów: wyższe zawodowe

Profil studiów: praktyczny

Tytuł zawodowy: licencjat

Czas trwania: zależny od ścieżki edukacyjnej (Studia są prowadzone zgodnie z rozporządzeniem z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. z dnia 6 lipca 2012 r.).

Forma studiów: stacjonarne w systemie weekendowym

Możliwości dalszego kształcenia: studia drugiego stopnia, kształcenie podyplomowe.

Czas kształcenia na studiach wynosi:

  • dla ścieżki A - 2 semestry (absolwenci pięcioletnich liceów medycznych),
  • dla ścieżki D - 2 semestry (absolwenci dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych),
  • dla ścieżki E - 2 semestry (absolwenci trzyletnich medycznych szkół zawodowych).

Wymogi związane z ukończeniem studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie wszystkich egzaminów, uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów oraz pozytywne zaliczenie egzaminu dyplomowego praktycznego, złożenie pracy i zdanie egzaminu dyplomowego.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Osoby zainteresowane proszone są o jak najszybszy kontakt z Działem Rekrutacji EUH-E:

telefonicznie: numery 552393810; 512543321

mailowo: rekrutacja@euh-e.edu.pl

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

  • dummy55 239 38 02

  • dummy512 543 463

  • dummy rektorat@euh-e.edu.pl

© Copyright EUH-E 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.