Promocje dla kandydatów

rekrutacja

Proces inwestycyjny

Proces inwestycyjny

 • 00:00:00

Proces inwestycyjny - jego podstawy prawne i ekonomiczne

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest zapoznanie uczestników z regulacjami dotyczącymi procesu inwestycyjnego w Polsce oraz zasadami finansowania inwestycji. W ten sposób słuchacze w szybki sposób mają okazję zdobyć biegłość w korzystaniu z odnośnych regulacji w różnych obszarach prawa.

ADRESACI STUDIÓW

 • osoby, które zawodowo zajmują się lub zamierzają zajmować się zagadnieniami z zakresu procesu inwestycyjnego
 • osoby, które w swojej pracy zawodowej mają do czynienia z prawem budowlanym i zagospodarowaniem przestrzennym

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego: technicznego, ekonomicznego lub humanistycznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra lub równorzędny np. lekarz).

PROGRAM STUDIÓW

 • planistyczno-przestrzenne uwarunkowania procesu inwestycyjnego w prawie RP
 • prawo budowlane
 • umowy w procesie inwestycyjnym
 • kontrola procesu inwestycyjnego
 • zamówienia publiczne w procesie inwestycyjnym
 • ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym
 • finansowanie inwestycji: prawo i praktyka
 • standardy w zakresie kontraktów budowlanych na wykonanie inwestycji, FIDIC1, FIDIC2
 • aspekty ekonomiczne procesu inwestycyjnego
 • postępowanie administracyjne.

Absolwent będzie przygotowany do pracy jako:

 • pracownik firm budowlanych i deweloperskich
 • pracownik organów administracji budowlanej i nadzoru budowlanego
 • pracownik wydziałów urzędów miast i starostw, które zajmują się problematyką planowania i zagospodarowania przestrzennego
 • pracownik organizacji społecznych, których statutowym celem jest zapewnienie ładu przestrzennego
 • działacze ruchów miejskich.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • studia trwają dwa semestry – 180 godzin ( zajęcia prowadzone on-line)
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele
 • poszczególne przedmioty kończą się zaliczeniem z oceną lub egzaminem
 • po zakończeniu zajęć słuchacz broni pracę dyplomową.

Podobne kursy

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

 • dummy55 239 38 02

 • dummy512 543 463

 • dummy rektorat@euh-e.edu.pl

© Copyright EUH-E 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.