Studia I i II stopnia, studia jednolite magisterskie

Image

Studia I i II stopnia, studia jednolite magisterskie

Zapoznaj się z opisem interesującego Cię kierunku (www.euh-e.edu.pl -> oferta). 
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc na poszczególnych kierunkach podlega limitom.
 
Rekrutacja krok po kroku:
 • zapoznaj się z zasadmi naboru na wybrany kierunek studiów na stronie głównej systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)
 • załóż konto w systemie IRK i uzupełnij swoje dane osobowe
 • wybierz kierunek studiów, na który aplikujesz
 • wygeneruj, wydrukuj i podpisz podanie - wejdź: moje konto -> moje kierunki studiów - wydruk podań
 • wydrukuj i uzupełnij dokumenty rekrutacyjne odpowiednie dla wybranego przez Ciebie kierunku studiów (dostępne na stronie głównej IRK)
 • dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85zł (szczegóły poniżej)
 • skompletuj wszystkie pozostałe dokumenty wymagane do rekrutacji na wybrany kierunek studiów.
Wszystkie wymagane dokumenty rekrutacyjne należy pozostawić w holu głównym uczelni w skrzynce oznaczonej przesyłki rekrutacja lub przesłać pocztą / kurierem do biura rekrutacji w terminie 7 dni od dnia dokonania rejestracji w kopercie zaadresowanej wg poniższego wzoru:
 
Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna
Centrum Rekrutacji (imię i nazwisko kandydata)
ul. Lotnicza 2
82 - 300 Elbląg
 

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA - SYSTEM INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW (IRK)

 

Płatności

Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 85zł (studia I stopnia, II stopnia oraz jednolite studia magisterskie).

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na nr rachunku bankowego:
66 2030 0074 5385 0001 1290 4187 (nr konta wyłącznie do dokonania opłaty rekrutacyjnej)
BNP Paribas Bank Polska S.A.
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa

W tytule wpłaty prosimy o podanie danych w następującej kolejności:

 • nazwisko
 • imię
 • kierunek studiów.


Absolwenci studiów I stopnia z bieżącego roku ukończenia studiów naszej uczelni są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej. Studenci wznawiający studia (reaktywacja) uiszczają opłatę rekrutacyjną w wysokości 85zł.

Osoby, które złożą dokumenty po 29.09.2020 r. i chcą zapłacić jednorazowo za semestr zimowy - obowiązuje termin 7 dni od otrzymania indywidualnego numeru konta.

Opłaty za studia mozna dokonać w 10-ciu ratach (za wyjątkiem roku kończącego) - rok kończący w 8-miu ratach. Termin płatności rat upływa 15-go dnia każdego miesiąca, tj.:
 • w semestrze zimowym - od października do lutego
 • w semestrze letnim - od marca do lipca.
Opłaty można wnosić zaliczkowo w terminach innych niż przewidziane raty (nie przekraczając wyznaczonych terminów).
Termin płatności całości czesnego upływa z dniem:
 • w semestrze zimowym - 30 września
 • w semestrze letnim - 28 lutego.

W związku z elektronicznym systemem księgowania czesne wpłacone na konto uczelni będzie zaliczone z dniem wpływu na konto, a nie z datą wpłaty. Za opóźnienia w płatnościach pobierana jest opłata w wysokości 10zł do każdej raty wpłaconej po wyznaczonym terminie.

Studentów obowiązuje raz w roku akademickim opłata ubezpieczenia OC + NNW.
 
ZAJĘCIA NA STUDIACH STACJONARNYCH
Uwaga! Zajęcia na kierunku psychologia w trybie stacjonarnym odbywają się od poniedziałku do piątku, a w trybie niestacjonarym w weekendy. Natomiast na kierunku pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i fizjoterapia studia stacjonarne są w trybie weekendowym co oznacza, że zajęcia odbywają się w weekendy, a absolwent uzusykuje dyplom ukończenia studiów stacjonarnych.
 
ZAJĘCIA NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH
Zajęcia na tych kierunkach studiów, które są prowadzone w trybie niestacjonarnym odbywają się w weekendy.
 
Opłaty w roku akademickim 2020/2021

kierunek

studia I stopnia

jednorazowa opłata/w ratach

(za semestr w pln)

studia II stopnia

jednorazowa opłata/w ratach

(za semestr w pln)

jednolite studia magisterskie

jednorazowa opłata/w ratach

(za semestr w pln)

administracja

niestacjonarne

2100/2350

niestacjonarne

2300/2550

-

pedagogika

niestacjonarne

2100/2350

niestacjonarne

2300/2550

-

pielęgniarstwo

stacjonarne

3200/3450

stacjonarne

2900/3150

-

ratownictwo

medyczne

stacjonarne

3200/3450

-

-

zarządzanie

niestacjonarne

2100/2350

-

-

bezpieczeństwo

wewnętrzne

niestacjonarne

2300/2550

-

-

psychologia

-

-

niestacjonarne (tryb zaoczny)

3100/3350

psychologia

-

-

stacjonarne (tryb dzienny)

3500/3750

fizjoterapia

-

-

stacjonarne

3400/3650

położnictwo

3800/4050

-

-

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

 • dummy55 239 38 02

 • dummy512 543 463

 • dummy rektorat@euh-e.edu.pl

© Copyright EUH-E 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.