Acta Elbingensia

wydawnictwo

Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wybrane organizacje

Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wybrane organizacje

Wojciech J. Janik
Format A5, Objętość 599 stron,

Oprawa gruba, klejona

ISBN:978-83-89113-66-5

Wydawnictwo EUH-E

 

SPIS TREŚCI

 

WSTĘP

 

ROZDZIAŁ 1. LIGA NARODÓW

 

1.1. Czternaście Punktów Wilsona
1.2. Traktat Ligi Narodów
1.3. Traktat Przeciwwojenny
1.4. Informacje dodatkowe i komentarz

 

ROZDZIAŁ 2. ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

 

2.1. Karta Narodów Zjednoczonych
2.2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
2.3. Protokół Fakultatywny do Konwencji o Prawach Dziecka w Sprawie Angażowania Dzieci w Konflikty Zbrojne
2.4. Rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ
2.4.1. Rezolucja nr S/RES/1267 (sankcje wobec Al-Ka’idy i Talibów)
2.4.2. Rezolucja RB ONZ nr S/RES/1269 (międzynarodowa współpraca antyterrorystyczna)
2.4.3. Rezolucja RB ONZ nr S/RES/1368 (potępiająca zamachy terrorystyczne z 11 września 2001 r.)
2.4.4. Rezolucja RB ONZ nr S/RES/1373 (przeciwdziałanie aktom terrorystycznym)
2.4.5. Rezolucja RB ONZ nr S/RES/1535 (Zarząd Wykonawczy Komitetu Antyterrorystycznego)
2.4.6. Rezolucja RB ONZ nr S/RES/1540 (dostęp do broni masowego rażenia)
2.4.7. Rezolucja RB ONZ nr S/RES/1624 (potępiającą zamachy terrorystyczne)
2.4.8. Rezolucja RB ONZ nr S/RES/1673 (zapobieganie proliferacji broni masowego rażenia)
2.4.9. Rezolucja RB ONZ nr S/RES/2151 (reforma sektora bezpieczeństwa)
2.4.10. Rezolucja RB ONZ nr S/RES/2178 (werbunek do tzw. Państwa Islamskiego)
2.5. Informacje dodatkowe i komentarz

 

ROZDZIAŁ 3. ORGANIZACJA TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

 

3.1. Traktat Północnoatlantycki
3.1.1. Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Rzeczypospolitej Polskiej
3.1.2. Ustawa o Ratyfikacji Traktatu Północnoatlantyckiego
3.2. Umowa Między Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego o Ochronie Informacji
3.3. Umowa Między Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego o Współpracy w Dziedzinie Informacji Atomowych
3.4. Plan Współpracy w Zwalczaniu Terroryzmu – Deklaracja Szczytu NATO w Pradze (Prague Summit Declaration)
3.5. Deklaracja Szczytu NATO w Newport
3.6. Informacje dodatkowe i komentarz

 

ROZDZIAŁ 4. RADA EUROPY

 

4.1. Statut Rady Europy
4.2. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
4.3. Europejska Konwencja o Zwalczaniu Terroryzmu
4.4. Protokół Nr 6 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności Dotyczący Zniesienia Kary Śmierci
4.5. Konwencja Rady Europy o Zapobieganiu Terroryzmowi
4.6. Konwencja Rady Europy o Praniu, Ujawnianiu, Zajmowaniu i Konfiskacie Dochodów Pochodzących z Przestępstwa oraz o Finansowaniu Terroryzmu
4.7. Informacje dodatkowe i komentarz

 

ROZDZIAŁ 5. UNIA EUROPEJSKA

 

5.1. Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktat Akcesyjny
5.2. Deklaracja w Sprawie Zwalczania Terroryzmu
5.3. Plan Działania Unii Europejskiej w Zakresie Zwalczania Terroryzmu
5.4. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w Sprawie Roli NATO w Strukturze Bezpieczeństwa UE (2008/2197(INI)
5.5. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w Sprawie Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa i Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (2008/2202 (INI))
5.6. Informacje dodatkowe i komentarz

 

ROZDZIAŁ 6. ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY W EUROPIE

 

6.1. Akt Końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
6.2. Traktat o Konwencjonalnych Siłach Zbrojnych w Europie
6.3. Traktat o Otwartych Przestworzach
6.4. Memorandum Budapeszteńskie o Gwarancjach Bezpieczeństwa
6.5. Protokół z Mińska
6.6. Porozumienie z Mińska – Memorandum o Realizacji Protokołu z Mińska
6.7. Deklaracja Wspierająca Kompleks Działań na Rzecz Realizacji Mińskich Porozumień ws. Ukrainy
6.8. Informacje dodatkowe i komentarz

 

ZAKOŃCZENIE
WYKAZ BLOKÓW I TABEL
WYKAZ SKRÓTÓW
BIBLIOGRAFIA

Data

10 luty 2016

Tagi

katalog publikacji

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright EUH-E 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.