Acta Elbingensia

wydawnictwo

 Testowanie wybranych składowych procesu doboru i selekcji w gimnastyce sportowej dziewcząt w wieku 7-9 lat

Testowanie wybranych składowych procesu doboru i selekcji w gimnastyce sportowej dziewcząt w wieku 7-9 lat

Wydanie I
Agnieszka Supińska, Jacek Perliński, Dariusz Kruczkowski

wydanie na płycie

ISBN: 978-83-89113-53-5

Wydawnictwo EUH-E

 

Wstęp,

Podstawą życia człowieka jest ruch. Jest on uniwersalnym środkiem kontaktowania się ze światem1. Ma on znaczący wpływ na zdrowie i samopoczucie człowieka. Różne formy ruchowe, a w tym przede wszystkim gimnastyka, poprzez różnorodne ćwiczenia usprawniają jego motoryczność. Gimnastyka stanowi nierozerwalne ogniwo w wielowiekowym procesie rozwoju świadomości człowieka, jego sprawności fizycznej, dbałości o zdrowie, a także stosunku do potrzeb i warunków bytowania2. Według M.L. Ukrana trening gimnastyczny to wieloletni proces pedagogiczny, który obejmuje przygotowanie fizyczne, techniczne i psychiczne3.
W zależności od stylu życia dostosowujemy swoje zapotrzebowanie na aktywność ruchową w tym również na dowolnie wybraną dyscyplinę sportową. Realizując zainteresowania sportowe, dokonujemy wyboru odpowiedniej dyscypliny, która jest dla nas najbardziej odpowiednia. W przypadku dzieci to rodzice mają wpływ na podjęcie treningów, jak i ewentualne ich przerwanie.
Do rangi problemu urosło zagadnienie szkolenia dzieci i młodzieży do sportu gimnastycznego. Dążenie do coraz lepszych wyników i doskonałości w tej dyscyplinie sportu spowodowało skupienie uwagi na problemach występujących w szybko rozwijającym się sporcie kwalifikowanym, w tym i gimnastyce. Dla opanowania odpowiedniego warsztatu sportowego, mającego doprowadzić do osiągnięcia poziomu mistrzowskiego, w każdej dyscyplinie sportowej potrzebny jest kilkunastoletni systematyczny trening....

SPIS TREŚCI
WSTĘP

ROZDZIAŁ 1. TENDENCJE ROZWOJOWE W GIMNASTYCE SPORTOWEJ

ROZDZIAŁ 2. PROBLEMATYKA BADAŃ W ŚWIETLE LITERATURY
2.1. TEORETYCZNE PODSTAWY DOBORU I SELEKCJI.
2.2. ŚRODKI I METODY DOBORU I SELEKCJI STOSOWANE W GIMNASTYCE SPORTOWEJ

ROZDZIAŁ 3. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH
3.1. CEL, PYTANIA I HIPOTEZY BADAWCZE
3.2. MATERIAŁ I ORGANIZACJA BADAŃ
3.3. METODY BADAŃ


ROZDZIAŁ 4. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ
4.1. TEMPERAMENT I JEGO CECHY U DZIEWCZĄT TRENUJĄCYCH GIMNASTYKĘ SPORTOWĄ KOBIET
4.2. POZIOM UZDOLNIEŃ RUCHOWYCH
4.3. BUDOWA SOMATYCZNA BADANYCH DZIEWCZĄT
4.3.1. WIEK ROZWOJOWY A KALENDARZOWY
4.3.2. ZMIANY PARAMETRÓW ANTROPOMETRYCZNYCH I WSKAŹNIKÓW BUDOWY CIAŁA
4.4. ZMIANY W POZIOMIE PRZEJAWIANIA ZDOLNOŚCI MOTORYCZNYCH
4.4.1. ROZWÓJ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ OGÓLNEJ
4.4.2. ZMIENNOŚĆ ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNYCH
4.4.3. ROZWÓJ ZDOLNOŚCI ZACHOWANIA RÓWNOWAGI CIAŁA
4.4.4. DYNAMIKA ZMIAN W POZIOMIE PRZEJAWIANIA ZDOLNOŚCI SIŁOWYCH KOŃCZYN DOLNYCH
4.5. POZIOM SPORTOWY W DWULETNIM PROCESIE SZKOLENIA
4.6. POZIOM ŁADUNKU INFORMACJI WYKONANYCH ZADAŃ TESTOWYCH
4.7. OCENA POJEMNOŚCI INFORMACYJNEJ WYBRANYCH ZADAŃ TESTOWYCH A WYNIK SPORTOWY


DYSKUSJA
WNIOSKI
BIBLIOGRAFIA
STRESZCZENIE
SPIS TABEL I RYSUNKÓW
ZAŁĄCZNIKI

Data

24 luty 2015

Tagi

katalog publikacji

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright EUH-E 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.