Pedagogika

zasady dyplomowania

Zasady dyplomowania

Zasady dyplomowania na kierunku pedagogika - profil praktyczny - pobierz plik
 
Procedura antyplagiatowa.

W celu sprawdzenia pracy w systemie antyplagiatowym student składający pracę dyplomową zobowiązany jest do złożenia w dziekanacie uczelni:
 • pracy dyplomowej na nośniku CD-R lub DVD tak, aby tekst zapisany w tym pliku był możliwy do skopiowania i wklejenia przy użyciu programu WORD oraz PDF – nośnik powinien być trwale opisany przez studenta: imię i nazwisko, nr albumu, tytuł pracy oraz zaakceptowany przez promotora poprzez umieszczenie słowa „akceptuję”, daty i podpisu promotora
 • oświadczenia autora pracy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora EUHE z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie procedury antyplagiatowej - pobierz plik
 • pozostałe warunki co do dokumentacji wymaganej do złożenia pracy dyplomowej - pobierz plik
Szczegółowe regulacje dotyczące sprawdzania prac w systemie antyplagiatowym zawarte są w zarządzeniu Rektora Uczelni w sprawie procedury antyplagiatowej:

Dokumentacja wymagana do złożenia pracy dyplomowej.

Studenci składający pracę dyplomową zobowiązani są do złożenia w dziekanacie uczelni:
 • pracy dyplomowej w wersji drukowanej zaakceptowanej przez promotora poprzez umieszczenie słowa „akceptuję”, daty i podpisu promotora – w 3 egzemplarzach: jeden egzemplarz w twardej oprawie, dwa egzemplarze w miękkiej oprawie – termobindowane, z czego jeden egzemplarz (do akt) dwustronnie drukowany, do którego należy wkleić nośnik, o którym mowa w pkt 2, na którym jest wersja elektroniczna pracy
 • pracy dyplomowej na nośniku CD-R lub DVD tak, aby tekst zapisany w tym pliku był możliwy do skopiowania i wklejenia przy użyciu programu WORD oraz PDF – nośnik powinien być trwale opisany przez studenta: imię i nazwisko, nr albumu, tytuł pracy oraz zaakceptowany przez promotora poprzez umieszczenie słowa „akceptuję”, daty i podpisu promotora
 • oświadczenia autora pracy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora EUHE z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie procedury antyplagiatowej
 • cztery fotografie o wymiarach: 4,5 cm x 6,5 cm
 • karty obiegowej (pobranej uprzednio z dziekanatu).

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

 • dummy55 239 38 02

 • dummy512 543 463

 • dummy rektorat@euh-e.edu.pl

© Copyright EUH-E 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.