Dla naszych partnerów

psychologia

Akademia Emocji EUH-E

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna od 2 lat kształci przyszłych psychologów. Jako uczelnia społecznie odpowiedzialna wychodzi naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu na pomoc psychologiczną, szczególnie w tym trudnym dla wszystkich czasie pandemii. W roku akademickim 2020-2021 rozpoczęła projekt pn. „AKADEMIA EMOCJI EUH-E”, którego celem jest
udzielanie bezpłatnej pomocy psychologicznej elbląskim licealistom i ich rodzicom w postaci tematycznych warsztatów z zakresu szeroko pojętej psychoprofilaktyki.

Nawiązana jesienią 2020 r. współpraca EUH-E z II Liceum Ogólnokształcącym oraz Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym zaowocowała zrealizowaniem 21 warsztatów online, w których uczestniczyło łącznie 520 uczniów. Tematyka warsztatów obejmowała między innymi radzenie sobie z emocjami, zapobieganie depresji, radzenie sobie z lękiem, wzmacnianie samooceny, radzenie sobie ze stresem egzaminacyjnym.

W kończącym się roku szkolnym i akademickim, wykładowcy-psycholodzy z EUH-E oraz pedagodzy z Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu oraz Licem Plastycznego w Gronowie Górnym podsumowali pierwszy etap realizacji Akademii Emocji. W planie jest dalsze rozwijanie współpracy. Okres powrotu do szkół po długim okresie nauki zdalnej stawia przed wszystkimi
nowe wyzwania w tym te, z natury psychologicznej.

Materiał opracowany przez Panią dr Annę Skuzińską - Kierownik kierunku psychologia

WIOSENNE SPOTKANIA Z PSYCHOTERAPIĄ NA EUH-E

W dniach 17 i 18 kwietnia 2021, w ramach drugiej edycji WIOSENNYCH SPOTKAŃ Z PSYCHOTERAPIĄ NA EUH-E odbyły się dwa 10-cio godzinne warsztaty dla studentów EUHE i dla wszystkich zainteresowanych tematyką psychoterapii poznawczo-behawioralnej i pomocy psychologicznej. Łącznie uczestniczyły w nich 133 osoby.
Uczestnicy spotkań mieli możliwość nauczyć się m.in.  zwiększać własną elastyczność oraz pomagać innym zwiększać ją w sytuacjach silnego stresu. Zwiększenie elastyczności wiąże się z poczuciem lepszego wykorzystywania własnych zasobów, lepszych umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, odzyskiwaniem poczucia sensu w sytuacjach, które od tego sensu mogą oddalać. Uczestnicy zdobyli wiedzę jak zostać terapeutą poznawczo-behawioralnym, na czym polega specyfika pracy poznawczo-behawioralnej, w jaki sposób bada się skuteczność terapii i dlaczego ma to znaczenie, zapoznali się z różnymi modelami pracy takimi jak: terapia CBT, DBT, ACT, terapia schematów. Zajęcia zostały bardzo pozytywnie przyjęte przez uczestników. Pragniemy jeszcze raz gorąco podziękować Paniom psychoterapeutkom – Pani Agnieszce Wroczyńskiej i Pani Hannie Malinowskiej-Wikaryjczyk za ich zaangażowanie i poświęcony czas 😊.

Mamy nadzieję, że WIOSENNE SPOTKANIA Z PSYCHOTERAPIĄ NA EUH-E wejdą na stałe do repertuaru naszych działań wzbogacających wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne studentów i odbiorców w Elblągu i w regionie.

 

Materiał opracowała dr Anna Skuzińska

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright EUH-E 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.