Dla naszych partnerów

psychologia

Akademia Emocji EUH-E

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna od 2 lat kształci przyszłych psychologów. Jako uczelnia społecznie odpowiedzialna wychodzi naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu na pomoc psychologiczną, szczególnie w tym trudnym dla wszystkich czasie pandemii. W roku akademickim 2020-2021 rozpoczęła projekt pn. „AKADEMIA EMOCJI EUH-E”, którego celem jest
udzielanie bezpłatnej pomocy psychologicznej elbląskim licealistom i ich rodzicom w postaci tematycznych warsztatów z zakresu szeroko pojętej psychoprofilaktyki.

Nawiązana jesienią 2020 r. współpraca EUH-E z II Liceum Ogólnokształcącym oraz Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym zaowocowała zrealizowaniem 21 warsztatów online, w których uczestniczyło łącznie 520 uczniów. Tematyka warsztatów obejmowała między innymi radzenie sobie z emocjami, zapobieganie depresji, radzenie sobie z lękiem, wzmacnianie samooceny, radzenie sobie ze stresem egzaminacyjnym.

W kończącym się roku szkolnym i akademickim, wykładowcy-psycholodzy z EUH-E oraz pedagodzy z Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu oraz Licem Plastycznego w Gronowie Górnym podsumowali pierwszy etap realizacji Akademii Emocji. W planie jest dalsze rozwijanie współpracy. Okres powrotu do szkół po długim okresie nauki zdalnej stawia przed wszystkimi
nowe wyzwania w tym te, z natury psychologicznej.

Materiał opracowany przez Panią dr Annę Skuzińską - Kierownik kierunku psychologia

Akademia Emocji EUH-E - informacje o projekcie

Celem projektu jest stworzenie podwalin do funkcjonowania elbląskiej młodzieży opartego na lepszej znajomości siebie, lepszego radzenia sobie z emocjami i świadomego wchodzenia w dojrzałe relacje.

Projekt opiera się o istniejące i rosnące zapotrzebowanie na działania o charakterze profilaktyki zdrowia psychicznego wśród młodzieży.

Projekt jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz do ich rodziców.

Działania w ramach projektu:

  • Prowadzenie warsztatów psychoprofilaktycznych dla uczniów i dla ich rodziców. Tematyka warsztatów dla uczniów: radzenie sobie z emocjami, zapobieganie depresji, rozwój osobisty, rozumienie zależności między myśleniem – emocjami – zachowaniem oraz inne – w miarę zapotrzebowania i możliwości EUH-E.
  • Tematyka warsztatów dla rodziców: kształtowanie u młodzieży umiejętności społecznych i emocjonalnych, stawianie granic adekwatnie do wieku życia oraz inne – w miarę zapotrzebowania i możliwości EUH-E.

Realizatorzy projektu i partnerzy

Realizatorem projektu są wykładowcy – nauczyciele akademiccy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej na kierunku psychologia. Realizatorami działań w ramach projektu mogą być także studenci III roku psychologii lub starszych roczników tego kierunku – pod opieką merytoryczną nauczyciela akademickiego EUH-E. Koordynatorem projektu jest kierownik kierunku psychologia. Partnerem projektu są elbląskie szkoły ponadpodstawowe

 

Program projektu --> TUTAJ

Regulamin projektu --> TUTAJ

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright EUH-E 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.