Dla naszych partnerów

psychologia

Akademia Emocji EUH-E

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna od 2 lat kształci przyszłych psychologów. Jako uczelnia społecznie odpowiedzialna wychodzi naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu na pomoc psychologiczną, szczególnie w tym trudnym dla wszystkich czasie pandemii. W roku akademickim 2020-2021 rozpoczęła projekt pn. „AKADEMIA EMOCJI EUH-E”, którego celem jest
udzielanie bezpłatnej pomocy psychologicznej elbląskim licealistom i ich rodzicom w postaci tematycznych warsztatów z zakresu szeroko pojętej psychoprofilaktyki.

Nawiązana jesienią 2020 r. współpraca EUH-E z II Liceum Ogólnokształcącym oraz Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym zaowocowała zrealizowaniem 21 warsztatów online, w których uczestniczyło łącznie 520 uczniów. Tematyka warsztatów obejmowała między innymi radzenie sobie z emocjami, zapobieganie depresji, radzenie sobie z lękiem, wzmacnianie samooceny, radzenie sobie ze stresem egzaminacyjnym.

W kończącym się roku szkolnym i akademickim, wykładowcy-psycholodzy z EUH-E oraz pedagodzy z Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu oraz Licem Plastycznego w Gronowie Górnym podsumowali pierwszy etap realizacji Akademii Emocji. W planie jest dalsze rozwijanie współpracy. Okres powrotu do szkół po długim okresie nauki zdalnej stawia przed wszystkimi
nowe wyzwania w tym te, z natury psychologicznej.

Materiał opracowany przez Panią dr Annę Skuzińską - Kierownik kierunku psychologia

Studenci II roku psychologii na zajęciach w ramach Akademii Emocji EUH-E

W letnim semestrze roku akademickiego 2020-2021 a w drugim semestrze trwania projektu pn. Akademia Emocji EUH-E, w warsztatach (online) z licealistami uczestniczyli studenci II roku psychologii – celem ich obecności na warsztatach było przygotowanie się do roli osób współprowadzących, obserwowanie, analizowanie przebiegu zajęć, formułowanie przemyśleń na kolejny semestr spotkań z uczniami.  Udział studentów w warsztatach został wcześniej uzgodniony z Panią Pedagog i Wychowawcami klas.  Aby obecność osób spoza szkoły nie zakłóciła przebiegu warsztatów do każdego spotkania mogło dołączyć maksymalnie dwóch studentów. Łącznie w warsztatach udział wzięło 7 studentów psychologii zainteresowanych tą formą praktycznego zdobywania umiejętności zawodowych. Poniżej przedstawiany fragmenty z notatek sporządzonych przez naszych studentów z zajęć, które obserwowali. Studenci II roku psychologii napisali:

„Wskazówki dotyczące tego co możemy zrobić, żeby pomóc sobie i bliskim, w osiągnięciu dobrostanu fizycznego i psychicznego, stanowią niemal niezbędnik każdego człowieka żyjącego w obecnych- jakże trudnych- czasach. Serdecznie dziękujemy za jakże interesujące i niezwykle potrzebne spotkanie.”

 

„Zajęcia były bardzo ciekawe, mogłam zaobserwować, w jaki sposób nawiązać relację z uczestnikami spotkania, jak poprowadzić warsztaty, jak dopasować przekazywane informacje do wieku odbiorców oraz poszerzyłam swoją wiedzę dotyczącą zagadnień stresu egzaminacyjnego.”

 

„Poruszony temat samoakceptacji i metod jej wzmacniania wywołał żwawą dyskusję. Myślę również, że nie tylko młodzież ma z tym tematem trudności a zrozumienie tego, co dla kogo znaczy samoakceptacja i jak może ją w sobie wzmacniać jest istotnym tematem. Dobrym znakiem na zakończenie spotkania było to, że młodzież pytała o to , gdzie może  szukać profesjonalnego wsparcia.”

 

„Podsumowaniem zajęć były niedokończone zdanie , które zwróciły uwag uczestników na to co czują?, czego potrzebują?, za czym tęsknią?, o czym marzą ? Warto czasami odpuścić z naszej doskonałości , dać sobie szansę aby się sobie przyjrzeć, co jest dla nas ważne i co dzieje się z naszymi emocjami – to zależy tylko od nas samych. To dzięki emocjom jesteśmy kimś wyjątkowym.”

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright EUH-E 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.