Psychologia

kadra

Nasi naukowcy

prof. dr hab. Mieczysław Plopa

M.Plopa

ORCID: 0000-0002-5278-149X
Google Scholar: zobacz profil
Scopus Author ID: zobacz profil

 

Data uzyskania

Stopień/Tytuł naukowy

Instytucja nadająca

Dziedzina

 
Dyscyplina      

 Specjalność 

2005

Profesor

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Dziedzina nauk humanistycznych

------

------

1998

Doktor habilitowany

Uniwersytet Gdański

Dziedzina nauk społecznych

Psychologia  

psychologia

 

Granty

N106 20071026, Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych

N106 20071205, Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców

N106 20071225, „Jej” i „jego” percepcja związku małżeńskiego w sytuacji rozwodowej

N106 20080115, Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej

N106 20080420, Skala Postaw Rodzicielskich. Wersja dla rodziców

N106 20081131, Kwestionariusz doznań stresowych

N106 20090120, Skala Postaw Rodzicielskich. Wersja dla młodzieży

N106 20090310, Kwestionariusz Dobranego Małżeństwa

Artykuły

 • Anna Skuzińska, Mieczysław Plopa, Wojciech Plopa, Bullying at Work and Mental Health: The Moderating Role of Demographic and Occupational Variables, "Advances in Cognitive Psychology" 2020, vol. 16, nr. 1, 13-23;
 • Mieczysław Plopa, Partners' Sexual Satisfaction in Partnership and Marriage. A Study Method, "JOURNAL OF SEX & MARITAL THERAPY" 2020, vol. 46, nr. 1, 78-98;
 • Mieczysław Plopa, Mieczysław Makarowski, Wojciech Plopa, Stress dynamics in long-term isolation at sea. A demographic variables model, "International Maritime Health" 2020, vol. 71, nr. 2, 140-146;
 • Mieczysław Plopa, O wrodzonej potrzebie doświadczania podmiotowości i miłości: perspektywa teorii przywiązania, "Studia Elbląskie" 2019, , 485-501;
 • Mieczysław Plopa, Katarzyna Lorecka, Style przywiązaniowe a jakość relacji w bliskich związkach, "Przegląd Psychologiczny" 2019, vol. 62, nr. 4, 551-565;
 • Mieczysław Plopa, Maria Kaźmierczak, Karol Karasiewicz, The quality of parental relationships and dispositional empathy as predictors of satisfaction during the transition to marriage, "Journal of Family Studies" 2019, vol. 25, nr. 2, 170-183;
 • Mieczysław Plopa, Bogdan Pietrulewicz, Wojciech Daszke, Anna Daszke, Sense of stress in nurses and features of the dark side of personality, "Polish Journal of Social Science" 2018, vol. 13, nr. 1, 43-58;
 • Mieczysław Plopa, Wojciech Plopa, Anna Skuzińska, Bullying at Work, Personality and Subjective Well-Being, "Journal of Occupational Health Psychology" 2017, vol. 22, nr. 1, 19-27;
 • Mieczysław Plopa, Anna Skuzińska, Wojciech Plopa, Sylwester Zagórski, Divorces in modern world: The research perspective, "Polish Journal of Social Science" 2017, vol. 12, nr. 1, 103-118;
 • Mieczysław Plopa, Teresa Zajdlic-Plopa, Karol Karasiewicz, Dynamika związku małżeńskiego jako predyktor sytuacji rozwodowej, "Czasopismo Psychologiczne" 2017, vol. 23, nr. 1, 71-87;
 • Mieczysław Plopa, Kwestionariusz Satysfakcji Seksualnej, "Polskie Forum Psychologiczne" 2017, vol. 22, nr. 2, 519-543;
 • Mieczysław Plopa, Teresa Zajdlic-Plopa, Wojciech Plopa, Anna Skuzińska, Psychosocial Predictors of Divorce - the Research Proposition, "Polish Journal of Social Science" 2016, vol. 11, nr. 1, 115-125;
 • Ryszard Makarowski, Piotr Makarowski, Tomasz Smolicz, Mieczysław Plopa, Risk profiling of airline pilots: Experience, temperamental traits and aggression, "Journal of Air Transport Management" 2016, vol. 57, 298-305;
 • Bogdan Pietrulewicz, Andrzej Bańka, Mieczysław Plopa, Short 92-item Version of MMPI-2 (Mini Clinique): its Value and Diagnostic Usefulness, "Polish Journal of Social Science" 2016, vol. 11, nr. 1, 69-82;
 • Mieczysław Plopa, Maria Kaźmierczak, Karol Karasiewicz, The quality of parental relationships and dispositional empathy as predictors of satisfaction during the transition to marriage, "Journal of Family Studies" 2016, , 1-14;
 • Mieczysław Plopa, Psychological Studies of Stress Experienced by Seamen During a Long-Distance Sea Voyage, "Polish Journal of Social Science" 2015, vol. 10, nr. 1, 247-259;
 • Wojciech Plopa, Teresa Zajdlic-Plopa, Mieczysław Plopa, Anna Skuzińska, Cohabitation or marriage? Psychosocial perspective, "Polish Journal of Social Science" 2014, vol. 9, nr. 1, 93-103;
 • Anna Skuzińska, Mieczysław Plopa, Wojciech Plopa, The problem of bullying at work in career counselling, "Polish Journal of Social Science" 2014, vol. 9, nr. 1, 137-147;
 • Ryszard Makarowski, Mieczysław Plopa, Anna Skuzińska, Marcin Marszałł, Questionnaire of aggresiveness in sport and business, "Polish Journal of Social Science" 2012, vol. 7, nr. 1, 7-36;
 • Ryszard Makarowski, Mieczysław Plopa, Marcin Marszałł, The Stimulating and Instrumental Risk Questionnaire (S & IRQ), "Polish Journal of Social Science" 2012, vol. 7, nr. 1, 37-59;
 • Bogdan Pietrulewicz, David Klein, Teresa Zajdlic-Plopa, Mieczysław Plopa, Romantic Involvement and Psychosocial Adjustment During Adolescence, "Polish Journal of Social Science" 2011, vol. 6, nr. 1, 7-48;
 • Anna Skuzińska, Mieczysław Plopa, Psychological Consequences of Mobbing at Work, "Polish Journal of Social Science" 2010, vol. 5, nr. 1, 93-107;
 • Ryszard Makarowski, Mieczysław Plopa, Temperament a style radzenia sobie ze stresem u seniorów i juniorów Szybowcowych Mistrzostw Polski w 2008 roku, "Polskie Forum Psychologiczne" 2010, vol. 15, nr. 1, 35-48;
 • Ryszard Makarowski, Mieczysław Plopa, 6 Months Hard Situation Questionnaire, "Polish Journal of Social Science" 2008, vol. 3, nr. 1, 137-158;
 • Mieczysław Plopa, Anxiety dynamics in sea isolation: Family determinants, "Polish Journal of Social Science" 2007, vol. 2, nr. 1, 99-119;
 • Maria Kaźmierczak, Mieczysław Plopa, Sylwiusz Retowski, Skala Wrażliwosci Empatycznej, "Przegląd Psychologiczny" 2007, vol. 50, nr. 1, 9-24;
 • Maria Kaźmierczak, Mieczysław Plopa, Communication in marriage Questionnaire-conclusions from marital studies, "Polskie Forum Psychologiczne" 2006, vol. 11, nr. 2, 213-226;
 • Maria Kaźmierczak, Mieczysław Plopa, Style przywiązaniowe partnerów a jakość komunikacji w małżeństwie, "Psychologia Rozwojowa" 2006, vol. 11, nr. 4, 115-126;

Monografie, skrypty, podręczniki

 • Mieczysław Plopa, Maria Kaźmierczak, Komunikacja w bliskich związkach. Teoria i metoda badania, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2012;
 • Mieczysław Plopa, Rodzice a młodzież. Teoria i metoda badania, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2012;
 • Mieczysław Plopa, Ryszard Makarowski, Kwestionariusz Poczucia Stresu, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2010;
 • Mieczysław Plopa, Piotr Połomski, Kwestionariusz Relacji Rodzinnych, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2010;
 • Mieczysław Plopa, The problems of cohabitation and marriage, Muenster: -, 2009;
 • Maria Kaźmierczak, Mieczysław Plopa, Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej. Podręcznik, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2008;
 • Mieczysław Plopa, Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców (KPR-Roc). Podręcznik, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2008;
 • Mieczysław Plopa, Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych [KSP]. Podręcznik, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2008;
 • Mieczysław Plopa, Skala Postaw Rodzicielskich. Wersja dla rodziców. Podręcznik, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2008;
 • Mieczysław Plopa, Więzi w małżeństwie i rodzinie. Metody badań, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006;
 • Mieczysław Plopa, Psychologia rodziny. Teoria i badania, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2005;
 • Mieczysław Plopa, Stres w izolacji morskiej. Psychospołeczne uwarunkowania, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2005;

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Mieczysław Plopa, Rozwody jako niepokojące zjawisko współczesności. Psychologiczna perspektywa badań (w:) Psychospołeczne konteksty relacji rodzinnych, red. Teresa Rostowska, Aleksandra Lewandowska-Walter, Warszawa: Difin, 2019;
 • Mieczysław Plopa, Rozwody we współczesnym świecie – perspektywa badań (w:) Społeczeństwo, kultura, wychowanie : publikacja dedykowana profesorowi Janowi Żebrowskiemu z okazji sześćdziesięciolecia pracy twórczej, red. Jan Papież, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018;
 • Mieczysław Plopa, Wojciech Plopa, Małgorzata Kwiatkowska, Kohabitacja i rozwód w ocenie młodych dorosłych (w:) Człowiek we współczesnym świecie. Zagrożenia i wyzwania: perspektywa interdyscplinarna T. 6, red. Mieczysław Plopa, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2016;
 • Mieczysław Plopa, Dorota Klawanek, Ryszard Makarowski, Skłonność do ryzyka a satysfakcja z małżeństwa (w:) Człowiek we współczesnym świecie. Zagrożenia i wyzwania: perspektywa interdyscplinarna T. 6, red. Mieczysław Plopa, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2016;
 • Mieczysław Plopa, Konrad Pokraśniewicz, Teresa Zajdlic-Plopa, Z badań nad intymnością i równością w związkach małżeńskich (w:) Człowiek we współczesnym świecie. Zagrożenia i wyzwania: perspektywa interdyscplinarna T. 6, red. Mieczysław Plopa, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2016;
 • Mieczysław Plopa, Więzi małżeńskie i rodzinne w perspektywie teorii przywiązania (w:) Psychologia rodziny, red. Iwona Janicka, Hanna Liberska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014;
 • Teresa Zajdlic-Plopa, Mieczysław Plopa, Psychospołeczne predyktory rozpadu związków małżeńskich (w:) Człowiek we współczesnym świecie. Zagrożenia i wyzwania: perspektywa interdyscyplinarna T. 5, red. Mieczysław Plopa, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2013;
 • Mieczysław Plopa, Człowiek w długotrwałej izolacji zadaniowej: determinanty podmiotowe i społeczne (w:) Człowiek w pracy i w organizacji, red. Bohdan Rożnowski, Mariola Łaguna, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2011;
 • Mieczysław Plopa, Teresa Zajdlic-Plopa, Dylematy i wyzwania w badaniach nad współczesną rodziną (w:) Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania. T. 4, red. Mieczysław Plopa, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2011;
 • Mieczysław Plopa, Rodzicielstwo jako wyzwanie dla małżeństwa: perspektywa teorii systemowej (w:) Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodziny, red. Hanna Liberska, Alicja Malina, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2011;
 • Ryszard Makarowski, Agnieszka Leszczyńska, Mieczysław Plopa, Marcin Marszałł, Weryfikacja teorii dążenia - unikania Millera podczas wyprawy na Kilimandżaro (w:) Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania. T. 4, red. Mieczysław Plopa, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2011;
 • Mieczysław Plopa, Małżeństwo w percepcji młodych Polaków (w:) Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego, red. Teresa Rostowska, Aleksandra Peplińska, Gdańsk: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2010;
 • Mieczysław Plopa, Rodzina u progu trzeciego tysiąclecia: perspektywa badań (w:) Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania. T. 3, red. Mieczysław Plopa, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009;
 • Maria Kaźmierczak, Mieczysław Plopa, Magdalena Błażek, Rola więzi rodzinnych w rozwijaniu empatii (w:) Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań, red. Teresa Rostowska, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2009;
 • Mieczysław Plopa, Małżeństwo a kohabitacja (w:) Interdyscyplinarny wymiar promocji zdrowia rodziny, red. Marek Grabiec, Bydgoszcz: Wydawnictwo "Scrypt", 2008;
 • Anna Skuzińska, Mieczysław Plopa, Mobbing w miejscu pracy: zagrożenia dla jednostki i wyzwanie dla społeczności (w:) Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania. T. 2, red. Mieczysław Plopa, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007;
 • Maria Kaźmierczak, Mieczysław Plopa, Wzajemne interakcje małżonków a wyzwania rodzicielstwa (w:) Wokół wychowania. Rola rodziny i szkoły w procesie socjalizacji dziecka, red. Teresa Rostowska, Jan Rostowski, Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, 2006;

Redakcje prac zbiorowych

 • Człowiek we współczesnym świecie. Zagrożenia i wyzwania: perspektywa interdyscplinarna T. 6, red. Mieczysław Plopa, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2016;
 • Człowiek we współczesnym świecie. Zagrożenia i wyzwania: perspektywa interdyscyplinarna T. 5, red. Mieczysław Plopa, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2013;
 • Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania. T. 4, red. Mieczysław Plopa, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2011;
 • Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania. T. 3, red. Mieczysław Plopa, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009;
 • Współczesny człowiek w świetle dylematów i wyzwań: perspektywa psychologiczna, red. Mieczysław Plopa, Magdalena Błażek, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008;
 • Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania. T. 2, red. Mieczysław Plopa, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007;
 • Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania. T. 1, red. Mieczysław Plopa, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2005;
 • Osobowość a procesy psychiczne i zachowanie, red. Bogdan Wojciszke, Mieczysław Plopa, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003;

 

 

dr hab. Mieczysław Ciosek, profesor EUH-E

CIOSEK

Pan dr  hab. Mieczysław Ciosek, profesor psychologii UG i aktualnie profesor EUH-E.

Studia magisterskie w zakresie psychologii klinicznej odbył w UAM w Poznaniu a studia doktoranckie w UW.

Pod kierunkiem Profesora Tadeusza Tomaszewskiego twórcy warszawskiej szkoły psychologicznej napisał rozprawę doktorską.

Od 1977 roku pracuje nieprzerwanie w Uniwersytecie Gdańskim, obecnie w Instytucie Kryminologii/ oraz w EUH-E. W okresie pracy w UG pełnił różne funkcje m.in.:

 • kierownika Zakładu Psychologii Sądowo-Penitencjarnej i Patologii Społecznej,
 • prodziekana Wydziału Nauk Społecznych UG.

W okresie pracy naukowo-dydaktycznej wypromował setki magistrów psychologii
 i pedagogiki resocjalizacyjnej oraz 25 doktorów nauk humanistycznych i społecznych.

Dr hab. M. Ciosek jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych z dziedziny psychologii klinicznej, patologii społecznej i psychologii sądowo-penitencjarnej oraz kilku książek m.in.

 • Człowiek w obliczu izolacji więziennej”,
 • Psychologia sądowa i penitencjarna
 • Psychologia Penitencjarna” (współredaktor).

W roku 2015 otrzymał przyznaną mu przez Ministra Sprawiedliwości Złotą Odznakę za znaczący wkład w rozwój polskiej penitencjarystyki.

 

 

dr Ryszard Makarowski, profesor EUH-E

Makarowski1

Pan dr Ryszard Makarowski prof. EUHE jest doświadczonym pilotem szybowcowym, pilotem samolotowym, skoczkiem spadochronowym i instruktorem lotniczym. Jest jednym (a może jedynym) z polskich psychologów lotniczych, który poza zasobem akademickiej wiedzy, dysponuje szerokim zasobem doświadczeń własnych. Kilkadziesiąt razy wędrował po Ameryce Południowej i Azji - od Himalajów po Andy.
Jest autorem i współautorstwem książek:

 • 2006 - Manipulacje w postępowaniu karnym - pobierz 
 • 2008 - Granice Ryzyka. Paradygmat psychologiczny - pobierz 
 • 2010 - Kwestionariusz Poczucia Stresu. Podręcznik (współautor Mieczysław Plopa)
 • 2012 - Modelowanie strukturalne z programem AMOS (współautor Karol Karasiewicz) - pobierz
 • 2016 - Stres i ryzyko w sportach i profesjach lotniczych - pobierz
 • 2016 - Czynnik ludzki w procesie szkolenia lotniczego (współautor Tomasz Smolicz) - pobierz 
 • 2020 - Czynnik ludzki w lotnictwie. Podręcznik pilota (współautor Piotr Makarowski, Tomasz Smolicz).

Autor ponad sześćdziesięciu artykułów naukowych w tym kilkunastu artykułów z listy filadelfijskiej.

http://archbudo.com/view/abstract/id/13812

http://archbudo.com/view/abstract/id/13620

Tutaj o pasji latania dr Ryszarda Makarowskiego: https://www.youtube.com/watch?v=G6aMZWfegy8

 

dr Anna Skuzińska

dr Skuzińska

Pani dr Anna Skuzińska jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie psychologii – praca doktorska wyróżniona przez Radę Naukową Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Kierownik kierunku psychologia na Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. 
Magister psychologii – dyplom z wyróżnieniem, Uniwersytet Gdański. Dwukrotnie otrzymała nagrodę Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za wysokie wyniki w nauce.
Stypendystka Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku akademickim 1992-1993 – stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wysokie osiągnięcia naukowe.
W latach 1992-1993 była na rocznych studiach psychologii poznawczej we Francji - Université Pierre-Mendès France (Grenoble II).
W latach 1995 – 2004 - tłumacz języka francuskiego (nr rej. 010050) zarejestrowana w rejestrze tłumaczy Naczelnej Organizacji Technicznej.
Od roku 2006/2007 wykładowca w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. 
W latach 2011-2018 Associate Editor oraz Advisory Editor w Polish Journal of Social Science. Zainteresowania naukowe: człowiek w organizacji; patologie społeczne w organizacji;  psychologia stresu i zdrowia, psychologia społeczna.
Publikacje w języku polskim i angielskim, między innymi w: Journal of Occupational Health Psychology (IF 4,44), Advances in Cognitive Psychology (IF 1.42), Nowiny Psychologiczne, Polish Journal of Social Science.
Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Nasi praktycy

Nasi praktycy - strona w budowie

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

 • dummy55 239 38 02

 • dummy512 543 463

 • dummy rektorat@euh-e.edu.pl

© Copyright EUH-E 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.