Psychologia

wyniki ewaluacji zajęć

Wyniki ewaluacji

 

WYNIKI EWALUACJI W SEMESTRZE LETNIM 2019/2020

 

Zajęcia w semestrze letnim 2019-2020 na kierunku psychologia były zrealizowane online.

Poniższa ocena pracy Wykładowców i Dziekanatu WAINS uwzględnia między innymi takie aspekty zajęć prowadzonych na odległość jak: przygotowywanie i udostępnianie przez wykładowców materiałów dla studentów on-line oraz utrzymywanie regularnego kontaktu na odległość ze studentami.

Najwyższą ocenę otrzymali Wykładowcy: dr Magdalena Spryszyńska (4.99), dr Anna Skuzińska (4,96), mgr Anna Badaszek (4,92), dr Magdalena Lemska (4,90). Gratulujemy i dziękujemy! Najniższa ocena: 4,51.

Bardzo wysoko oceniona też została praca Pań z Dziekanatu WAiNS (4,84). Organizację studiów oceniono na 4,42 a zadowolenie ze studiowania na EUHE na 4,58.

Wszystkim studentom psychologii biorącym udział w ewaluacji bardzo dziękujemy!

 

 

WYNIKI EWALUACJI W SEMESTRZE ZIMOWYM  2019/2020

 

W ewaluacji w semestrze zimowym 2019-2020 uczestniczyło 36 studentów I semestru studiów zaocznych psychologii. Studenci ocenili w skali 1 – 5:

satysfakcję ze studiowania na EUH-E

      

  4,69                               

 pracę Dziekanatu WAiNS

         

4,76

 

 organizację studiów

         

4,43

 


Na szczególną uwagę zasługuje bardzo dobra ocena pracy Dziekanatu WANiS !!


Zgłoszone uwagi dotyczące organizacji zajęć dotyczyły zbyt częstych zjazdów, zbyt późnego kończenia zajęć w niedziele – co utrudnia powrót do domu osobom dojeżdżającym, oraz bardziej równomiernego rozłożenia godzinowego zajęć.

Ocenie poddano wszystkich wykładowców pracujących ze studentami I roku.

Oceny uzyskane przez wykładowców (w skali 1 – 5) wahały się od 3,28 do 4,95. Najwyżej ocenionym wykładowcą jest Pani dr Magdalena Spryszyńska określona przez studentów jako „cudowny wykładowca”. Gralulacje dla Pani Doktor!

 

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 została przeprowadzona ewaluacja pracy Dziekanatu WANiS.  Studenci mieli możliwość ocenić pracę Pań związaną z ich obsługą oraz uzasadnić swój wybór. Za główny cel dokonanego badania przyjęto możliwość doskonalenia obsługi studentów. W badaniu wzięło udział 65 studentów. Ankieta była anonimowa a udział w niej dobrowolny.

  • wynik ewaluzacji pracy Dziekanatu WAiNS semestr zimowy 2020/2021 - pobierz plik

 

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

  • dummy55 239 38 02

  • dummy512 543 463

  • dummy rektorat@euh-e.edu.pl

© Copyright EUH-E 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.