Zarządzanie

ogłoszenia dla studentów

Organizacja zajęć w roku akademickim 2021-2022

Zgodnie z zarządzeniem rektora EUH-E z  dnia 16 czerwca 2021 w roku akademickim 2021/2021 zajęcia w EUH-E  odbywają się w trybie stacjonarnym. Zajęcia mogą być prowadzone  przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość. Wymiar tych zajęć określa Rozporządzenie  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w sprawie studiów z dn. 27 września 2018 (Dz.U. 2021 poz. 661) lub obowiązujące standardy kształcenia (wytyczne te zostały już uwzględnione w planach zajęć).

Z dniem 15 sierpnia 2021 r. zostało zniesione czasowe ograniczenie funkcjonowania uczelni na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1464).

Dopuszcza się możliwość innej organizacji zajęć, jeśli nastąpi zmiana sytuacji epidemicznej w kraju oraz regulacji prawnych Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Przypominamy studentom i wykładowcom o obowiązku noszenie maseczek na terenie EUH-E.

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright EUH-E 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.