Fizjoterapia

praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe

Skierowania na praktyki zawodowe dla studentów kierunku Fizjoterapia zostaną udostepnione na moodle.

Hasło do pliku zostanie przekazane dla starosów poszczególnych grup.

 

 • zasady badań sanitarno-epidemiologicznych - pobierz plik
 • wymagania szpitalne - pobierz plik
 • wykaz placówek medycznych, z którymi uczelnia podpisała porozumienia ws. odbywania praktyk zawodowych studentów WNoZ - pobierz plik
 • regulamin praktyk zawodowych - pobierz plik
 • dziennik praktyk asystencka I rok - pobierz plik
 • dziennik praktyk Wakacyjna praktyka z kinezyterapii - pobierz plik
 • dziennik praktyk Wakacyjna praktyka profilowana - pobierz plik
 • dziennik praktyk - Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu - pobierz plik  

  Zasady odbywania praktyk studenckich w Powiatowym Szpitalu w Iławie podczas pandemii.

  1. Każdy student przed przystąpieniem do praktyk posiada aktualne zaświadczenie badania lekarskiego (książeczka zdrowia).

  2. Student odbywający praktyki zobowiązany jest do posiadania własnej odzieży roboczej oraz obuwia medycznego. Zabezpieczenie praktykanta w środki ochrony osobistej (maseczki. fartuchy fizelinowe jednorazowe, rękawiczki) leży po stronie kierującego na praktyki. 

  3. Każdy student w pierwszym dniu praktyki przechodzi szkolenie w Dziale Epidemiologii z obowiązujących w szpitalu procedur i instrukcji z zapobiegania zakażeniom szpitalnym.

  4. Student musi być zdrowy, bez objawów infekcyjnych takich jak: katar, kaszel, gorączka, ból gardła. Nie może przebywać na kwarantannie oraz w ciągu ostatnich 14 dni mieć kontaktu z chorym na COVID 19. 

  5. Każdy student przy wejściu zobowiązany jest zdezynfekować ręce.

  6. Studenci odbywający praktyki w budynku głównym, rehabilitacji i pawilonie psychiatrycznym wchodzą na praktyki wejściem głównym do każdego z tych budynków. 

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

 • dummy55 239 38 02

 • dummy512 543 463

 • dummy rektorat@euh-e.edu.pl

© Copyright EUH-E 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.