Pielęgniarstwo

zasady dyplomowania

Zasady dyplomowania

Procedura antyplagiatowa.

W celu sprawdzenia pracy w systemie antyplagiatowym student składający pracę dyplomową zobowiązany jest do złożenia w dziekanacie uczelni:
 • pracy dyplomowej na nośniku CD-R lub DVD tak, aby tekst zapisany w tym pliku był możliwy do skopiowania i wklejenia przy użyciu programu WORD oraz PDF – nośnik powinien być trwale opisany przez studenta: imię i nazwisko, nr albumu, tytuł pracy oraz zaakceptowany przez promotora poprzez umieszczenie słowa „akceptuję”, daty i podpisu promotora
 • oświadczenia autora pracy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora EUHE z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie procedury antyplagiatowej - pobierz plik
 • pozostałe warunki co do dokumentacji wymaganej do złożenia pracy dyplomowej - pobierz plik
 • zaświadczenie - praca dyplomowa - pobierz plik
Dokumentacja wymagana do złożenia pracy dyplomowej.

Studenci składający pracę dyplomową zobowiązani są do złożenia w dziekanacie uczelni:
 • pracy dyplomowej w wersji drukowanej zaakceptowanej przez promotora poprzez umieszczenie słowa „akceptuję”, daty i podpisu promotora – jeden egzemplarz w miękkiej oprawie – termobindowane, dwustronnie drukowany, do którego należy wkleić nośnik, o którym mowa w pkt 2, na którym jest wersja elektroniczna pracy
 • pracy dyplomowej na nośniku CD-R lub DVD tak, aby tekst zapisany w tym pliku był możliwy do skopiowania i wklejenia przy użyciu programu WORD oraz PDF – nośnik powinien być trwale opisany przez studenta: imię i nazwisko, nr albumu, tytuł pracy oraz zaakceptowany przez promotora poprzez umieszczenie słowa „akceptuję”, daty i podpisu promotora
 • oświadczenia autora pracy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora EUHE z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie procedury antyplagiatowej
 • karty obiegowej (pobranej uprzednio z dziekanatu).

 

Egzamin dyplomowy na kierunku pielęgniarstwo studia I stopnia

Egzamin dyplomowy na kierunku pielęgniarstwo studia II stopnia

Standardy pisania pracy dyplomowej w formie studium przypadku na studiach I stopnia na kierunku pielęgniarstwo:

Standardy pisania pracy dyplomowej (magisterskiej) w formie studium przypadku z zastosowaniem wybranej teorii pielęgnowania/ klasyfikacji praktyki pielęgniarskiej:

Standardy pisania pracy dyplomowej na Wydziale Nauk o Zdrowiu:


W wygenerowanym przez system antyplagiatowy raporcie podobieństwa:

 • współczynnik podobieństwa 1 nie może przekraczać wartości 30%.

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

 • dummy55 239 38 02

 • dummy512 543 463

 • dummy rektorat@euh-e.edu.pl

© Copyright EUH-E 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.