Położnictwo

ogłoszenia dla studentów

KIERUNEK POŁOŻNICTWO Z AKCEPTACJĄ MEiN

Z wielką radością informujemy Państwa, że Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w trakcie obchodzonego w tym roku jubileuszu 20- lecia Decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 stycznia 2021 r. otrzymała pozwolenie na prowadzenie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku położnictwo.

Zawód położnej jest niezwykle odpowiedzialną misją. Opieka nad przyszłymi i nowymi mamami to wyjątkowe doświadczenie, ale i zajęcie wymagające odpowiedniej wiedzy, kwalifikacji, a także predyspozycji psychologicznych. Przyjście na świat dziecka jest nie tylko zjawiskiem biologicznym, zawód ten na pewno wymaga dużych pokładów empatii, cierpliwości, życzliwości a przede wszystkim – ogromnej wiedzy merytorycznej. Położna to zawód samodzielny, dający wiele satysfakcji oraz możliwości rozwoju. To nie tylko wiedza, a  także pasja i powołanie, gdyż w rękach położnej spoczywa odpowiedzialność za spokój matki i życie jej dziecka.

Studia na kierunku położnictwo to ogrom praktycznej wiedzy medycznej i umiejętności. Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna uruchamiając ten kierunek, chce ułatwić kandydatom zdobycie wyższego wykształcenia, ugruntowanie i poszerzenie posiadanej wiedzy i umiejętności w warunkach gwarantujących wysoką jakość kształcenia teoretycznego oraz praktycznego. 

W październiku 2019 r. uruchomiono w EUH-E Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, które wyposażone jest w nowoczesne trenażery, fantomy i symulatory, m.in. fantom kobiety rodzącej, dzięki któremu możliwe będzie maksymalne urealnienie nauki przyszłych położnych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik dydaktycznych opartych na wykorzystaniu symulacji w procesie nauczania, przyszłe położne w praktyce będą zdobywać niezbędne umiejętności bez konieczności wykonywania ich na pacjentkach. CDiSM realnie odzwierciedla warunki pracy pracowników ochrony zdrowia, jest ono wyposażone w nowoczesne trenażery, fantomy i symulatory, dzięki czemu możliwe jest maksymalne urealnienie nauki przyszłych położnych. Oprócz wielu symulatorów wysokiej wierności dla pielęgniarstwa, na których kształcić się będą również przyszłe położne – posiadamy: zaawansowany symulator porodowy, fantom o wyglądzie naśladującym realną kobietę rodzącą wraz z noworodkiem, dwa rodzaje noworodków, do użycia w różnych pozycjach porodowych, fantom 40 – tygodniowego noworodka, który posiada rzeczywiste fizjologiczne i fizyczne cechy. Możliwe funkcje między innymi to: prowadzenie porodu fizjologicznego, ćwiczenie cięcia cesarskiego z wykorzystaniem prawdziwych narzędzi chirurgicznych. Symulator jest przystosowany do pracy z użyciem prawdziwego profesjonalnego sprzętu medycznego. 

Decyzja z dnia 18 stycznia 2021 r. 

Tekst opracowała: dr n. med. Anna Tałaj

 

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

  • dummy55 239 38 02

  • dummy512 543 463

  • dummy rektorat@euh-e.edu.pl

© Copyright EUH-E 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.